page

Analizy prawne

  • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa transportowego.
  • Przygotowywanie wniosków o licencje, certyfikaty, świadectwa.
  • Opiniowanie projektów umów.
  • Udział w negocjacjach dotyczących zawarcia umów z obszaru prawa transportowego.
napisz @ | zadzwoń