zdj_kolej_6

Analizy rynkowe

  • Analiza systemów gospodarczych i transportowych.
  • Analiza rynków kolejowych.
  • Analiza benchmarkingowa i najlepsze praktyki.
  • Przeglądy rynków (miesięczne, kwartalne, roczne).
  • Branżowe raporty analityczne.
  • Analiza makrootoczenia przedsiębiorstw (analiza PEST) oraz otoczenia konkurencyjnego (analiza SWOT).
  • Analizy i strategie rozwojowe nowych produktów i systemów z zakresu transportu kolejowego i infrastruktury.
napisz @ | zadzwoń