zdjecie_rozw_tech_transport_glowna

Raporty i ekspertyzy

  • Analiza dokumentów strategicznych (strategii, planów rozwoju, programów, polityki transportowej).
  • Raporty badawcze dotyczące przyszłościowego rozwoju systemów transportowych, wizji
    i strategii rozwoju sektorów gospodarki, finansowania infrastruktury.
  • Ekspertyzy techniczne i prawne w zakresie elementów i systemów transportu
    oraz infrastruktury.
napisz @ | zadzwoń