zdjecie_rozw_tech_transport_glowna

Rozwiązania techniczne

W oparciu o rzeczywiste procesy i potrzeby Klienta opracowujemy i wdrażamy rozwiązania
oraz tworzymy szyte na miarę systemy oparte m.in. o nowoczesne technologie informatyczne.

Zakres naszej oferty:

 • Inwentyka (koncepcje nowatorskich rozwiązań produktów lub usług na rzecz Klienta w oparciu o analizę jego potrzeb i możliwości).
 • Analizy koncepcji i studia wykonalności.
 • Opracowywanie specyfikacji wymagań, architektur systemów, specyfikacji testów.
 • Projektowanie systemów bezpieczeństwa zgodnie wytycznymi CENELEC  (normy EN PN 50 126, 50 128 i 50 129).
 • Analizy bezpieczeństwa (m.in. FMEA i FTA) oraz weryfikacja projektów.
 • Tworzenie wytycznych projektowania systemów informatycznych.
 • Wykonawstwo konstruktorskie projektów związanych z mechaniką, elektroniką, automatyką i informatyką.
 • Szkolenia z zakresu projektowania systemów i ich bezpieczeństwa oraz niezawodności (RAMS).

Prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych
co przekłada się m.in. na rozwiązania:

 • informatyczne wspomagające procesy decyzyjne planowania i zarządzania zasobami stacjonarnej i mobilnej akwizycji i archiwizacji danych,
 • zarządzania wiedzą i eksploracji danych,
 • zarządzania projektami i dokumentacją projektową,
 • podnoszenia bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym,
 • podnoszenia jakości i ekonomiczności nowoczesnych pojazdów,
 • usprawnienia systemów diagnostyki, utrzymania i serwisu obiektów technicznych.

napisz @ | zadzwoń