zdj_kolej_6

Rozwiązania transportowe

Uczestniczymy w nadawaniu wizji i tworzeniu koncepcji systemów transportowych jutra dla zrównoważonego rozwoju kraju i regionów. Proponujemy nowatorskie rozwiązania techniczne
i modele biznesowe mając na względzie kompleksowe podejście do zagadnień transportu.

Dziedziny kompetencji to:

 • Analizy techniczno-ekonomiczne
 • Analizy techniczno-prawne
 • Prace przedprojektowe

Projekty techniczne, w tym badawczo-rozwojowe, które przekładają się na:

 • Koncepcje inteligentnych systemów transportowych.
 • Koncepcje nowoczesnych pojazdów szynowych.
 • Efektywne kosztowo systemy zarządzania i sterowania w transporcie szynowym.
 • Efektywne kosztowo systemy zarządzania utrzymaniem i serwisem w transporcie szynowym.
 • Rozwiązania diagnostyki predykcyjnej pojazdów i infrastruktury.
 • Rozwiązania dla różnego rodzaju przejazdów drogowo-kolejowych.
 • Studia wykonalności dotyczące zarówno rozwoju infrastruktury, jak i taboru kolejowego
  w kontekście regionalnych lub ponadregionalnych problemów transportowych.
napisz @ | zadzwoń