zdjecie_hsi_4_1

Systemy zarządzania jakością

  • Analiza procesów oraz przegląd aktualnie obowiązującej dokumentacji, w tym weryfikacja spełniania założeń normy ISO 9001:2009.
  • Wdrażanie systemów SMS oraz IRIS w przedsiębiorstwach transportu szynowego.
  • Wdrażanie filozofii Kaizen w przedsiębiorstwie.
napisz @ | zadzwoń