zdjecie_hsi_4_1

IRIS

IRIS jest międzynarodowym standardem przeznaczonym dla przemysłu kolejowego. Został stworzony przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kolejowych (UNIFE). Standard ten oparty jest o wymagania przedstawione w normie ISO 9001. Standard ten uzupełnia wymagania systemu zarządzania jakością o dodatkowe, specyficzne wymagania dla branży kolejowej.

Zakres oferty:

Wdrożenie systemu oparte jest o działania zgrupowane w 5 etapach:

Etap 1

 • Szkolenie dla Kierownictwa z wymagań standardu IRIS.
 • Ustalenie struktury i formy dokumentacji systemu.
 • Analiza procesów oraz przegląd aktualnie obowiązującej dokumentacji w tym weryfikacja spełniania założeń ISO9001:2000.

Etap 2

 • Szkolenia kierownictwa i wybranych grup z zakresu zarządzania projektami.
 • Weryfikacja stanu i wsparcie w zakresie pytań eliminujących.
 • Wsparcie przy projektowaniu procesów wymaganych normą.

Etap 3

 • Opracowanie opisu procesów i przygotowanie procedur wymaganych normą.
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania IRIS (w tym wsparcie w zakresie wdrożenia systemu oceny dostawców i odbiorów jakościowych).

Etap 4

 • Przygotowanie i wsparcie przy audycie zerowym przeprowadzanym przez jednostkę certyfikującą.
 • Szkolenie audytorów wewnętrznych.
 • Przygotowanie i udział w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych.

Etap 5

 • Korekty systemu w wyniku przeprowadzonych audytów oraz uwag jednostki certyfikacyjnej.
 • Współudział w przeglądzie systemu przez Kierownictwo.
 • Udział w audycie certyfikującym oraz wsparcie przy usuwaniu niezgodności.

Po otrzymaniu certyfikatu:

Wsparcie w zakresie stosowania IRIS, konsultacje.

Czas realizacji projektu:

Czas realizacji projektu w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, charakteru działalności
oraz posiadanych już systemów jakości może się wahać znacząco – od 6 do 14 miesięcy.

napisz @ | zadzwoń