Top header HSI

Doradztwo techniczne i prawne w zakresie rozwoju nowych technologii i infrastruktury

Doradztwo techniczne i prawne w zakresie rozwoju nowych technologii infrastruktury,

  • Analizy zgodności obiektów technicznych z odpowiednimi dyrektywami, regulacjami, standardami i normami.
  • Analizy możliwości wdrażania rozwiązań technicznych w określonym systemie legislacyjno-normatywnym.
  • Analiza i projektowanie umów, specyfikacji wymagań i innych dokumentów (np. SIWZ, PFU, DTR, WTWiO) pod kątem ich wewnętrznej i zewnętrznej spójności technicznej
    i prawnej analizy w zakresie badań, certyfikacji i wzajemnej akceptacji międzynarodowej urządzeń transportu szynowego (infrastruktura, tabor).
  • Opracowywanie dokumentacji dotyczącej m.in. urządzeń transportu szynowego (infrastruktura, tabor) na zlecenie Klienta.
napisz @ | zadzwoń