zdjecie_hsi_4_1

Publikacje

E. Łabno, Bezpieczeństwo na torach – analiza kolizji pojazdów szynowych ze zwierzętami, „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”, materiały konferencyjne, Jurata, maj 2012

J. Dyduch, A. Cholewa, A. Burak, Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami skutkiem długoletnich zaniedbań o charakterze systemowym, „Infrastruktura Transportu” nr 2/2012.

W. Kolondra, Co z tą energią?, „Infrastruktura Transportu” nr 4/2011.

W. Dinges, A. Wiśniewski, Dynamiczny system ostrzegania na przejazdach kolejowych
i przejściach dla pieszych, „Infrastruktura Transportu” nr 3/2011.

W. Dinges, W. Kolondra, Trzecia droga – rozwiązania dla linii małoobciążonych i lokalnych, „Infrastruktura Transportu” nr 3/2011.

J. Pieriegud, Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych
i kolejowych w Polsce, „Infrastruktura Transportu” nr 2/2011.

J. Pieriegud, Wieloletnie programy rozwoju i finansowania infrastruktury kolejowej w Austrii, „Infrastruktura Transportu” nr 1/2011.

W. Dinges, Implementaton of Dysonapp system as a method of increasing traffic safety on rail-road level crossing and pedestrian passages, in: Transport System Telematics, Springer 2011.

A. Cholewa, Modele finansowania infrastruktury kolejowej w Europie a systemowe podejście do jej budowy, „Infrastruktura Transportu” nr 3/2010.

J. Pieriegud, Wieloletnie programy rozwoju i finansowania infrastruktury kolejowej
w Hiszpanii, „Infrastruktura Transportu” nr 6/2010.

R. Frey, M. Cholewa, Zastosowanie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w kolejowych projektach infrastrukturalnych w wybranych krajach UE, „Infrastruktura Transportu” nr 5/2010.

W. Dinges, J. Nowak, Wdrożenie normy IRIS, „Infrastruktura Transportu” nr 1/2010.

A. Cholewa, Modele organizacyjne budowy i eksploatacji linii kolejowych,
„KZA Express” nr 3/2009.

R. Frey, SQAS Rail – system oceny przedsiębiorstwa kolejowego,
„Przegląd Komunikacyjny” nr 10/2007.

Pełne teksty artykułów opublikowanych w “Infrastrukturze transportu” można znaleźć na stronie internetowej czasopisma.

napisz @ | zadzwoń