zdj_kolej_6

Analizy organizacji i strategie biznesowe

 • Analizy i strategie rozwoju organizacji, obejmujące m.in. podział organizacji na jednostki skoncentrowane na określonych działaniach merytorycznych, rozwój rynków
  i produktów.
 • Analiza organizacji pod kątem dynamicznego zwiększenia jej przepustowości.
 • Badania i analizy profili osobowościowych.
 • Analizy, szkolenia i wdrożenia metodologii 5S oraz Kaizen w przedsiębiorstwach przemysłowych.
 • Szkolenia z zakresu zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem projektów inżynierskich i badawczo-rozwojowych.
 • Analizy ryzyka oraz opracowanie modeli prognozowania ryzyk inwestycyjno-marketingowych.
 • Analizy oraz opracowanie modeli symulacyjnych produktywności i przepustowości przedsiębiorstw.
 • Opracowanie systemów mierzenia kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla organizacji.
 • Opracowanie modeli organizacyjnych i biznesowych nowopowstających przedsiębiorstw.
napisz @ | zadzwoń