zdj_kolej_6

Analizy rynkowe i raporty

 • Raport “Jaka kolej dla Polski? Założenia wizji i strategii rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce”.
 • Ekspertyza dotycząca dokumentu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie
  w transporcie kolejowym”.
 • Analiza benchmarkingowa modeli finansowania infrastruktury kolejowej w wybranych krajach UE – Analiza możliwości zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego
  w finansowaniu infrastruktury transportu szynowego.
 • Analiza rynków kolejowych.
 • Analiza rynku infrastruktury szynowej.
 • Analiza możliwości inwestycyjnych na rynku certyfikacji.
 • Analizy ekonomiki przedsiębiorstwa kolejowego.
 • Analizy możliwości inwestycyjnych na rynkach kolejowych.
napisz @ | zadzwoń