zdj_kolej_6

Projekty badawczo-rozwojowe
Ekspertyzy techniczno-prawne

 • Projekt badawczo-rozwojowy i wdrożenie systemu podnoszącego bezpieczeństwo
  na przejazdach kolejowych kat. D, E, F (DySOnaPP).
 • Analizy i strategie rozwojowe nowych produktów i systemów z zakresu transportu kolejowego i infrastruktury.
 • Analizy i ekspertyzy techniczno-prawne w zakresie transportu kolejowego
  i infrastruktury.
 • Systemy kolejowe – bariery techniczne.
 • Analizy porównawcze rozwiązań technicznych systemów kolejowych w krajach europejskich i pozaeuropejskich.
 • Analiza wzajemnej akceptacji wyrobów na europejskim rynku kolejowym
  z uwzględnieniem prawodawstwa w zakresie certyfikacji oraz wzajemnej akceptacji certyfikatów dla wyrobów i systemów na przykładzie: Danii, Szwecji, Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii, Wlk. Brytanii, Polski, Czech
  i Chorwacji.
 • Studia wykonalności nowoczesnych niskokosztowych systemów sterowania ruchem kolejowym dedykowanych liniom małoobciążonym.
 • Analizy kosztów i rewitalizacji linii kolejowej przez władze samorządowe.
 • Analizy geotechniczne oraz prace analityczne na rzecz studiów wykonalności nowo budowanych linii kolejowych.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego zarządzania technologią producenta taboru kolejowego.
napisz @ | zadzwoń